Vi kan levere skifting av karosseridel som orginaldel eller erstatningsdel (Kopi).

Erstatningsdelene er som regel billigere enn orginaldelene.