Når uhellet først har inntruffet, er det en del ting som er viktig å få med seg i forhold til forsikringsskade på kjøretøy.

Etter at skademeldingen er skrevet kontakter du verkstedet for å få taksert skaden. Deretter må du melde fra til forsikringsselskapet om hvilket Verksted du ønsker å bruke. Mange forsikringsselskaper har faste avtaler med enkelte verksteder, men du kan som regel velge fritt hvor du vil få bilen reparert. Ofte er det slik at man bør kunne levere bilen inn i det området som er mest praktisk for deg.